Üldkoosoleku protokoll

18. märts 2014 - 18:40

Armas sõber!

Käesolevaga saadame 1. märtsil toimunud koosoleku protokolli. Nagu sellest nähtub, ei osutunud võimalikuks valida uut juhatust ja revidente, mistõttu tuleb sel kevadel läbi viia veel üks üldkogu, mis toimub 12. aprillil 2014 algusega kell 11 loomaaia haldushoone saalis Ootame Sind kvoorumi huvides isiklikult kohale või palume saata volikiri mõne teise kindlasti osaleva seltsi liikme nimele, kes saaks teid esindada.

Üldkogu päevakorra projekt:

1. Juhatuse valimine
2. Revidentide valimimine
3. Kohal algatatud küsimused

Ühtlasi oleme kavandanud koosolekujärgselt võimaluse osaleda talgutel, et ühisel jõul loomaaeda suvehooajaks paremini ette valmistada. Täpsem info talgute kohta hiljem.

Kellel veel on liikmemaks tasumata, palume seda teha alljärgnevale kontole:

Tallinna Loomaaia Sõprade Selts
EE372200221002162194, SWIFT-kood HABAEE2X

Selgitusse märkige nimi, kelle eest liikmemaksu tasutakse.

Liikmemaks 2014. aastaks on täiskasvanutele 20 eurot, õpilastele ja pensionäridele 5 eurot.

Sinu kaasalöömine on kvoorumi huvides hädavajalik!

 

TLSS juhatuse nimel

Alar Lõhmus
Juhatuse esimees