Privaatsuspoliitika

Eesti Loomaaiasõprade Selts MTÜ (edaspidi ka ELSS või Selts) on võtnud endale kohustuse kaitsta Seltsi liikmete, toetajate, annetajate ja koostööpartnerite (edaspidi nimetatud kui Sõbrad) privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad Sõprade isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida ELSS kogub seadusest tulenevalt, isikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse pidamiseks. Isikuandmete töötlemisel kohustub Selts järgima andmekaitset käsitlevaid õigusakte, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärust (EL 2016/679).

Sõprade andmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) kogumine toimub alljärgnevatel juhtudel:

  • Seltsi liikmeks astumisel
  • Ühekordsel annetamisel

Muude andmete kogumine
Võime koguda andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime oma tegevusi efektiivemaks muuta. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine
Kogutud isikuandmete abil saame teavitada Sõpru ELSS-is toimuvast, annetuste ja toetuste korrektse kajastamise aruandluses, pidada arvestust Seltsi liikmete üle.

Kogutud isikuandmeid kasutame ka vajalike dokumentide ja muude saadetiste kohaletoimetamiseks ning Sõprade ees võetud kohustuste täitmiseks.

Sõprade paremaks teenindamiseks võib ELSS avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab ELSS-ile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesandeks on ELSS-i saadetiste transport.

Kogutud isikuandmete muutmine
Sõber saab oma andmeid muuta, saates vastava teabe aadressil .

Sõber saab taotleda oma Isikuandmete kustutamist, kui isikuandmeid töödeldakse tema nõusolekul ja kui ta on nõusoleku tagasi võtnud. See ei kohaldu, juhul kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu alusel või juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kaitse

ELSS rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) Sõprade isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki ELSS kodulehel sooritatavate toimingute käigus teatavaks saanud Sõprade isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal Maksekeskus AS-iga tagab maksete sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebisaiti kasutama asudes, Seltsi liikmeks astudes hakates või ühekordset annetust tehes, oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kodulehe kaudu.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil .