Nordens_Ark_grupipilt_A.Viirpuu

Eesti Loomaaiasõprade Selts MTÜ (ELSS)

Eesti  Loomaaiasõprade Selts (endise nimega Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ), edapsidi ELSS on asutatud 16. märtsil 1996. aastal loodushuviliste ja Tallinna Loomaaia aktivistide poolt. ELSS-i eesmärk oli ühendada Tallinna Loomaaiast ja selle edendamisest huvitatud isikuid, kelle ühistegevus aitaks toetada Tallinna Loomaaia arengut, propageerida loomade-lindude elutegevust ja kaitset ning harida inimesi loodushoiu ja ökoloogia alal.

2020. aasta oktoobris lõpetas Tallinna Loomaaed koostöölepingu ELSS-iga. ELSS-i üldkoosolek kinnitas 2021. aasta veebruaris uue põhikirja ja otsustati jätkata tegevust loomaaianduse ja loodushoiu toetajana.

2020. a. 31. detsembri seisuga oli seltsil 358 liiget.

Mida meie liikmed Tallinna loomaaias aastatel 1996-2020 tegid?

Loomaaia loomade elutingimuste parandamiseks:

 • Hoidsime ja haldasime vaderiprogrammi ning kogutud rahast toetasime loomaaia arengut.
 • Aitasime loomaaial korraldada heategevuslikke ja hariduslikke üritusi (kontserid, loomade sünnipäevad, liigipõhised teemapäevad).
 • Korraldasime sihtotstarbelisi korjandusi.
 • Seltsi liikmed osalesid keskkonnarikastamises ja heakorratöödes (aitasime koristada ja sisustada aedikuid ning valmistasime mänguasju loomadele).
 • Otsisime vastutulelikke inimesi ja ettevõtteid, kes said meil aidata minimaalsete kuludega teostada väiksemaid töid loomaaias ja loomaaia hüvanguks.
 • Otsisime ankurinvestoreid suurematele projektidele.

Seltsi liikmetele:

 • Kaasasime kõiki soovijaid loomaaias tehtavatesse töödesse, loomaaia ja seltsi ürituste korraldamisse.
 • Seltsi liikmetel oli võimalus saada rohkem aimu loomaaianduse igapäevasest tööst ja nö köögipoolest.
 • Kõik seltsi liikmed kogunesid kord aastas ühisele piknikule ja üldkogu koosolekule.
 • Igal aastal toimus vähemalt üks ühine reis Euroopa loomaaedadesse.

Rahvusvaheline tegevus:

 • Lõime suhted mitmete sõprade seltside ja loomaaedadega Euroopas. Käisime vastastikku külas, õppids üksteiselt ja jagades omavahel uudiseid ning kogemusi.

 

Kuidas oleme loomaaeda toetanud?

Palju saab teha rahata kuid veelgi rohkem siis, kui kokku saavad hea tahe ja raha. ELSS-il on 25 tegevusaasta jooksul ette näidata mitmeid saavutusi, kus olulist rolli mängib just selline kooslus. Suurim ja edukaim näide oli “Jääkarude uus kodu”, mis valmis 2017.a. oktoobri alguses. Eraisikute algatusele tulid nõu ja jõuga appi ELSS koos vaderitega ja loomaaed oma teadmistega, suur hulk heatahtlikke annetajaid ning Tallinna linn.
Vaata lähemalt: JÄÄKARU UUS KODU

Vaata, milliseid investeeringuid on ELSS aegade jooksul loomaaias teinud: LOOMAAIA TOETAMINE

ELSS tegevusaruanded:

2016 – Tegevusaruanne_2016
2017 – Tegevusaruanne_2017
2018 – Tegevusaruanne_2018
2019 – Tegevusaruanne_2019
2020 – Tegevusaruanne_2020

Vaata galeriist väikest läbilõiget seltsi tegevusest: