Toetused loomaaiale

Eesti Loomaaiasõprade Selts (endine nimi Tallinna Loomaaia Sõprade Selts) on tegutsenud 25 aastat. Selle aja jooksul oleme heade annetajate, liikmete ja vaderite abiga toetanud väga mitmeid suuremaid ja väiksemaid projekte ning töid Talinna Loomaaias. Ülevaates on kajastatud toetused ja investeeringud alates 2012. aastast, mil algas meie suurim projekt “Jääkaru uus kodu”.

2020. aasta oktoobris lõpetas Tallinna Loomaaed koostöö seltsiga. 2021. aasta 27. veebruaril toimunud üldkoosolek otsustas muuta seltsi nime ja põhikirja, mille alusel Eesti Loomaaisõprde Selts edaspidi tegutsema hakkab.


2012

Tegime esimesed kulutused “jääkaru uue kodu” projekti alustamiseks, kuid suurema tähelepanu all oli ninasarvikute eluaseme väljaehitamine. Kokku kulus 56 000€ annetajate raha.

 • 41 534 – ehitustööd paksunahaliste majas
 • 8876 – toetasime loomaaia liigikaitsega seotud üritusi ja aitasime transportida loomi teistesse loomaaedadesse
 • 3136 – soetasime veebikaameraid, et lihtsustada loomaaia töötajate tööd ning võimaldada loomaaial näidata avalikku veebipilti loomadest
 • 1470 – kogusime ja edastasime raha ALTA toetamiseks
 • 880 – “Jääkaru uus kodu” annetuskastid ja annetustelefonide avamine

2013

Jätkusid ettevalmistused ninasarvikute vastuvõtuks ja lisandusid kulutused karakalide aediku ehituseks. Kokku invetseerisime  ja toetasime 70 500€ ulatuses.

 • 44 556 € – ehitustööd paksunahaliste majas ja karakalide ekspositsioon
 • 17 596€ – jääkarude uue kodu veevarustuseks puurkaevu rajamine
 • 2 461€ – ostsime loomaaiale veebikaameraid
 • 3 733€ – toetus loomaaias toimunud liigikaitsega seotud üritustele
 • 2 195€ – ALTA toetuseks

2014

Algas jääkarude uue kodu projektererimine ning parandasime piisonite elutingimusi. Annetustest tegime kokku kulutusi loomade hüvanguks 56 200€.

 • 36 500€ – jääkarude kodu projekteerimine ja järelvalve
 • 9 800€ – pinnase ostmine ja vedu piisonite aedikutesse
 • 4 200€ – ALTA toetuseks
 • 3 900€ – ostsime reklaamkaupu loomaaia jääkarude hüvanguks ning realiseerisime
 • 1 150€ – ostsime liisingust välja veoauto, millega loomadele igapäevaselt sööki laiali veetakse
 • 600€ – toetasime seadmete ostu veterinaarteenistusele

2015

Keskendusime projekti “jääkaru uus kodu” jaoks raha kogumisele, annetajate raha kulutasime loomaaias 25 200€.

 • 9 800€ – betoonkonstruktsioonide ostmine loomaaiale
 • 6 500€ – jääkaru projekti järelvalve, rekalaam ja reklaamüritused
 • 4 100€ – soetasime loomaaiale uue järelkäru loomade transportimiseks
 • 2 000€ – toetus veterinaariaseadmete soetamiseks ja muud loomapidamise abivahendid
 • 1 300€ – soetasime reklaamkaupu realiseerimiseks
 • 1 500€ – muud toetused loomaaiale

2016

Oli kindel, et jääkarude uue kodu ehitus algab sügisel, seepärast keskendusime peamiselt raha kogumisele ja säästmisele. Kulutusi loomaaias tegime kokku 18 000€.

 • 11 700€ – reklaamtrükised, välireklaam, videoklipid, tuluüritused jne.
 • 3 000€ – andsime loomaiale üle loomade ravimise ja pidamisega seotud vahendeid ning toetasime liigikaitsega seotud üritusi
 • 3 500€ – ALTA toetuseks

2017

Valmis jääkarude uus kodu, mille avamine toimus 7. oktoobril. 2017. aastal andis TLSS loomaaiale üle teenuseid ja vahendied 335 280 € ulatuses. Aitasime korraldada ning toetasime rahaliselt mitmeid loomaaia liigikaitselisi sündmusi, soetasime materjale ja ehitasime loomade elukeskkonda rikastavaid vahendeid.


2018

2018. aastal alustas TLSS koos loomaaiaga Tiigrioru kampaaniat, kulusid loomaaia heaks tehti järgmiselt:

 • Loomaaia ürituste toetamine 7971 €
 • Jääkaru projekt 253 €
 • Liigikaitsega seotud kulud 20 708 €
 • Loomaaia toetamiseks 46 125 €
 • Loomaaiale ostetud inventar 12 731 €

2019

2019. aastal tegi TLSS kulusid loomaaia heaks järgmiselt:

 • Loomaaia juubeliüritus 35 250 €
 • Muude projektide ja ürituste kulud 15 068 €
 • Liigikaitse ja keskkonnarikastamisega seotud kulud 7238 €
 • Tiigrioru projekti kulud 12 874 €
 • Ostetud inventar 1142 €

2020

2020. aastal olid suuremad Tallinna Loomaaiaga seotud väljamaksed:

 • Amuuri tiigri liigikaitseks (vaderi toetus tiiger Pootsmanile Itaalias) 7 200 €
 • Austraalia tulekahjus kannatanud loomade toetuseks 6 100 €
 • Tallinna Loomaaia jääkarupäeva toetuseks 1 980 €
 • Tallinna Loomaaia naaritsakompleksi hüvanguks 1 560 €
 • Tsiibetkassi liigikaitse projekti toetuseks 1 500 €