Koosolek_lagledele_Enno_Kartna
27. February @ 12.00-14.00 | TLSS sündmus

TLSS üldkoosolek 2020. majandusaasta kinnitamiseks

Head TLSS liikmed!

Üldkoosolek toimub 27.02.2021  kell 12.00 – 14.00
Eesti Rahvusraamatukogu Suures saalis (Tõnismägi 2, Tallinn)

Üldkoosoleku päevakord:

  1. TLSS juhatuse 2020.a. tegevusaruanne
  2. TLSS revisjonikomisjoni aruanne
  3. TLSS 2020. aasta aruande kinnitamine
  4. Uue revisjonikomisjoni valimine
  5. Seltsi tegevussuundade tutvustamine ja arutelu
  6. Seltsi nime muutmine
  7. Seltsi põhikirja muutmine
  8. Erakorraline juhatuse valimine
  9. Järgmise aasta liikmemaksu kinnitamine

Ootame Sinu ettepanekuid seltsi nime, tegevussuundade ja põhikirja muudatuste osas aadressile
20. veebruariks.

Ruumi valikul oleme arvestanud võimalike piirangutega turvalisuse tagamiseks.
Veebilahendus koosolekul puudub.

Sinu osalus koosolekul on oluline. Kui Sa ise kohale tulla ei saa, siis volita ennast esindama tuttav seltsi liige, kes koosolekul kindlasti osaleb.

TLSS juhatus

SELTSI üldkoosoleku protokoll, juhatuse tegevusaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne:

Tallinna Loomaaia Soprade Selts MTU 2021 Uldkoosoleku Protokoll
Tegevusaruanne_2020
2020 REVISJONI ARUANNE Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ