Logo 1.2

Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi juhatuselt

2. november 2020 - 19:07

Lugupeetud seltsi liige ja vader.

Möödunud nädalal toimunu oli valus löök üldsusele, meie annetajatele ja seltsile.

Kahetsusega tunnistame, et seltsi rahaasjades on olnud segadusi. Summa suurust ei saa hetkel kommenteerida, sest uurimine alles käib ning politsei andmed võivad erineda juba eelmise aasta lõpust seltsi revidentide poolt algatatud revisjoni ja ühe juhatuse liikme poolt paralleelselt läbiviidud uurimise tulemustest.

Septembris tunnistas juhatuse esimees, et on olnud protseduurilisi rikkumisi ja lubas puuduliku seletusega või korrektse dokumentatsioonita kulutused seltsile korvata. Vormistatud on ka digitaalselt allkirjastatud kinnitus võlgnevuse kohta. Sellest oli teadlik ka loomaaia direktor, kes ühes teleintervjuus ka tunnistas, et juhatus on astunud samme olukorra klaarimiseks, kuid nentis, et ei pea meetmeid piisavaks. Revisjoni ja sise-uurimise tulemusel saadud summa on bilansis kirjas, kui juhatuse esimehe kohustus seltsi suhtes.

Me ei saa nõustuda loomaaia poolt rakendatud jõuliste meetmetega, mis kahjustavad loomaaeda ennast, sõprade seltsi ja kogu MTÜ-de liikumist, olukorras, kus võimalik kahju edasine suurenemine oli tõkestatud ning korvamiseks vajalikud meetmed rakendatud.

Südamest loodame, et skandaal saab kiire lahenduse.


Lugupidamisega

Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi juhatus